Перейти до вмісту
Постачання електричної енергії

      Постачання електричної енергії здійснюється у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), на умовах договору, укладеного з електропостачальником.

        Постачання (продаж) електричної енергії споживачу здійснюється за договором постачання електричної енергії споживачу обраним споживачем електропостачальником, який отримав відповідну Ліцензію.

        Споживач перед укладенням Договору про постачання електричної енергії споживачу має ознайомитись з умовами постачання електричної енергії, правами та обов’язками, обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві-приєднання до умов договору. Обрана споживачем комерційна пропозиція є додатком до укладеного відповідним електропостачальником та споживачем Договору.

        Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції, для чого споживач подає такому електропостачальнику заяву-приєднання разом із документами, передбаченими ПРРЕЕ.

Перелік документів, необхідних для приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копія довідки, або копія виписки з ЄДР;

2) копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об’єкта Споживача)*;

3) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії на будівельні майданчики)*;

4) копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок)*;

5) копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

6) письмову згоду всіх співвласників (користувачів) об’єкту (приміщення) на укладення договору з одним із співвласників (користувачів) – надається у разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб*;

7) копію паспорту точки (точок) розподілу об’єкта Споживача*.

8) відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії*. Примітка: У разі укладення договору про постачання електричної енергії споживачу за двома та більше об’єктами Споживача документи з позначкою «*» подаються за кожним із об’єктів Споживача.